Skip to content

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Meestal verloopt de ontwikkeling vanzelfsprekend, maar soms kunnen we een handje helpen. Samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) helpen wij dan om kinderen weer beter te bewegen.

Kinderfysiotherapie

Voor welke klachten?

Onze kinderfysiotherapeut behandelt uiteenlopende klachten. Veel voorkomende klachten bij kinderen zijn:

  • Problemen in de motoriek
  • Groeistoornissen of groeipijn
  • Jeugdreuma
  • Zindelijksheidsklachten
  • (aangeboren) hartafwijkingen
  • Oncologische problemen

Tijdens de screening en het onderzoek bekijkt onze kinderfysiotherapeut wat de beste behandeling is voor de klacht.

Behandelingen door een kinderfysiotherapeut

Onze kinderfysiotherapeut zal eerst vragen stellen over de klacht en u daarna onderzoeken. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Laat kinderen niet lopen met klachten. Onze kinderfysiotherapeut behandelt klachten op een veilige en effectieve manier.