Skip to content

De bedrijfsfysiotherapeut behandelt mensen met klachten van het houding en bewegingsapparaat, die het gevolg zijn van werk of die het werken beperken. Samen werkt u aan een terugkeer op de werkvloer. Het uiteindelijke doel is dat u optimaal functioneert in uw eigen werkomgeving. Onderwerpen waarmee de bedrijfsfysiotherapeut te maken heeft, zijn werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Bedrijfsfysiotherapie

Voor welke klachten?

Wij behandelen veel klachten die het werk negatief beïnvloeden. Bekende voorbeelden zijn:

  • Lage rugklachten
  • RSI klachten

Behandelingen door een bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Fysiotherapie kan een deel van de behandeling zijn, maar kan ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een training op de werkplek of een werkplekonderzoek.
Blijf niet lopen met klachten. Onze bedrijfsfysiotherapeut behandelt uw klachten veilig en effectief.